Atpakaļ

INTENSĪVĀ APMĀCĪBAS PROGRAMMA 'RADI RĪGU!', BOLDERĀJĀ, RĪGĀ

Projekta izstrādes laiks

2011.-2012.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Apraksts

Intensīvā apmācības programma stratēģiskai pieejai telpiskajā plānošanā „Publiskā ārtelpa kā sociālās atdzimšanas veicināšanas instruments” – viena projekta ietvaros organizēja teorētiskās apmācības, praktiskās nodarbības un reālu darbu ar pilsētvidi. "Radi Rīgu" dalībnieku uzdevums bija meklēt tādas iedzīvotājiem stratēģiski svarīgas telpas apkaimēs, kas palīdzētu vides sociālajai atjaunotnei ne tikai lokāli, bet būtu dzinējspēks kompleksai apkaimes ilgtermiņa attīstībai un iedvesmotu iedzīvotājus iesaistīties savas apkaimes atdzimšanā, liktu sajusties atbildīgiem par vidi sev apkārt, kopā ar profesionāļiem meklētu iespējas ietekmēt sociālos procesus un notikumus. Radi Rīgu! semināra ietvaros ar telpiskās plānošanas metodēm tika noteiktas piecas teritorijas, kurām vissteidzamāk ir nepieciešama nākotnes attīstības vīzijas izstrāde un sabiedriskās telpas sakārtošana – Āgenskalns, Bolderāja/Daugavgrīva, Čiekurkalns, Krasta iela un Ziepniekkalns. Vairāk lasīt www.radirigu.lv

Komanda

 • Līga Platais

  arhitekte

 • Inga Piņķe

  arhitekte

 • Aldis Apšenieks

  arhitekts - Pirmais Princips

 • Mārtiņš Trukšāns

  telpiskās plānošanas speciālists - METRUM

 • Ilze Janpavle

  ainavu arhitektūras studente - ALPS

Publikācijas

 • Radi Rīgu!

 • PARK(ing) diena