Atpakaļ

VĒSTURISKĀ KOKVILNAS MANUFAKTŪRAS ''LENTA'' ĒKU ANSAMBĻA UN TERITORIJAS PĀRBŪVE PAR DAUDZFUNKCIONĀLU KVARTĀLU

Projekta izstrādes laiks

2021.-2022.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

 • teritorijas platība

  20 109 m²

 • telpu kopējā platība

  16 000 m²

Apraksts

Konkursa projekta teritorijas platība ir 20 109m², esošo ēku kopplatība ap 16 000m². Projekta teritorija atrodas Rīgā, Jelgavas ielā 68 - bijušās kokvilnas manufaktūras “ Lenta” teritorijā. Torņakalns ir viena no Pārdaugavas senākajām apkaimēm. Rīgas kokvilnas manufaktūra (precīzs nosaukums nav zināms) tika dibināta ap 1880.gadā. Galvenās mūra ēkas būvētas ap gadsimtu miju. 1960-to gadu sākumā veikti plaši pārbūves darbi. Manufaktūras ansamblis vērtējams kā kultūras piemineklis ar potenciāli vērtīgām vēsturiskām būvēm - viens no retajiem Torņakalna fabriku ēku kompleksiem, kas saglabājies samērā neskarts un liecina par apkaimes bagāto industriālo vēsturi. Lielāko ieguldījumu arhitektūrā devis arhitekts K.J.Felsko, kura viens no darbības virzieniem bija tieši rūpniecisko ēku projektēšana, kas raksturīga ar dekoratīvo ķieģeļu mūrējuma kompozīciju. Konkursa priekšlikuma mērķis - pārliecinoši pieteikt projektējamo kvartālu kā apkaimes dvēseli ar īpašu vietējo atmosfēru un spēcīgu identitāti. Radot šādu novatorisku dzīves telpu ar skatienu nākotnē, tiek likti pamati daudzveidīgām socializēšanās iespējām, kas ļoti pietrūkst mūsu sabiedrībā. Nolūks ir piesaistīt cilvēkus ar mūsdienīgu domāšanu, vērtību sistēmu un ar vēlēšanos dot savu ieguldījumu kolektīvajā sadzīvē. Būtiskākās vietrades komponentes - vēsturisko vērtību akcentēšana – vēsturisko celtņu un elementu iekļaušana kopējā kompozīcijā, atsauces uz rūpnīcas produkciju detaļās un labiekārtojuma segumu risinājumos; - Jaunbūvju vizuālais tēls - veidots vienkāršās, elegantās un skaidrās formās - bagātina ansambļa arhitektonisko izteiksmi un papildina to ar nepieciešamo dzīvojamās apbūves semantiku. - Kvalitatīva, funkcionāli zonēta un fleksibli izmantojama ārtelpa, ar iekļautu nākotnes potenciālu to pielāgojot atbilstoši nepieicešamajām funkcijām. - fokuss uz iedzīvotāju vajadzībām un labsajūtu, stimulējot iesaisti kvartāla dzīvē. Koncepcija bāzēta holistiskā pieejā vietradei un projekta risinājumiem visa dzīves cikla garumā: - pašpietiekama un ilgtspējīga funkcionalitāte: kopienas sadzīve tiek nodrošināta ar galvenajiem ikdienā nepieciešamajiem infrastruktūras elementiem, neveicinot iedzīvotāju pārvietošanos pilsētvidē, tērējot resursus un laiku. Kompleksā pieejamas plaša spektra atbalstošās funkcijas - sadzīves pakalpojumi, kāds neliels pārtikas produktu veikals, kafejnīca, kopstrādes telpas, bērnudārzs, sporta klubs, aktīvās atpūtas un bērnu rotaļlaukums, dārzs iedzīvotāju atpūtai. - funkcionālās izmantošanas fleksibilitāte un adaptēšana gan ēkām, gan teritorijai - Ekonomiski pamatoti, ilgtspējīgi projekta risinājumi, draudzīgi iedzīvotāju veselībai un videi. TERITORIJAS UN APBŪVES PRINCIPIĀLIE RISINĀJUMI Teritorija funkcionāli sadalīta 3 galvenajās zonās: publiskā, dzīvojamā un aktīvās atpūtas zona ar autonovietni zem tās. Skaidri nodalot funkcijas, tiek nodrošināts atbilstošs labiekārtojums un maksimālais komforta līmenis katrā zonā. Publiskās ārtelpas struktūru veido divi skvēri, laukums un galvenā ass - gājēju iela - rosīgākā kvartāla daļa. Laukums iecerēts kā daudzfunkcionāla un ērti pielāgojama ārtelpa pasākumiem. Gājēju iela ir aicinoši atvērta apmeklētājiem pret Jelgavas un Konrāda ielām, tās sākumā uz stūra pie Jelgavas ielas zem lielā ozola ierīkota vasaras terase. Pretīm galvenajai iebrauktuvei izveidots skvērs ar koka ēku ansambli, ko veido atjaunota vecākā kompleksa ēka kopā ar pārvietotu un rekonstruētu mazāko kvartāla koka ēku. Publiskajā daļā dominē dažādos rakstos klāti bruģa un plākšņu segumi, kas iezīmē atšķirīgas lietošanas zonas - gājēju ielu, auto stāvvietas un galveno laukumu. Starp autostāvvietām un ēkām veidotas zaļās zonas ar kokiem un stādījumiem dabīgā gruntī. Citviet vairāk plānoti mobili konteineri ar kokaugiem. Publiskajai teritorijas daļai pieslēdzas 1.stāvā esošās komerctelpas un labiekārtojums šeit detalizējams atbilstoši konkrētās funkcijas vajadzībām. Dzīvojamā zonā –iekškvartālā iedzīvotājiem veidots atpūtas dārzs ar zālāju, dekoratīviem stādījumiem un kokiem dabīgā gruntī. Uz dārzu vērstas 1.stāvu dzīvokļu un rindu māju privātās terases, norobežojot tās no kopējās teritorijas ar košumkrūmiem. Galvenās ēkas apjomā izveidots centrālais ātrijs (sākot no 2.stāva). Uz 1.stāva pārseguma ātrijā ieplānots apzaļumots jumta dārzs- kopīga rekreācijas telpa dzīvokļiem. Aktīvās atpūtas zona izvietota virs autonovietnes, kas ierīkota, pateicoties reljefam, daļēji iedziļinot to zemē. Šī zona attālināta no dzīvojamās daļas un nodalīta ar vairākpakāpju stādījumiem. Daļu aizņem bērnu rotaļu laukums, pārējais paredzēts jauniešu un pieaugušo sporta aktivitātēm. Kustība teritorijā risināta nosakot absolūtu prioritāti gājējiem, bet, veidojot segumus vienā līmenī, tiek nodrošināta ērta piekļuve piegādes un operatīvajam transportam. Tiek saglabāta esošā iebrauktuve pagalmā no Jelgavas ielas privātā transporta iebraukšanai, kā arī veidotas ērtas virszemes stāvvietas šajā teritorijas publiskajā daļā. Piebraucamais ceļš segtajai autostāvvietai plānots no Konrāda ielas. Rindu mājām piebraukšana no Konrāda ielas ar autonovietnēm pie katras mājas. Operatīvā transporta cirkulācija paredzēta visā teritorijā ar papildus iebraukšanu no Konrāda ielas, izmantojot gājēju ielu un celiņus ar pastiprinātu segumu. APBŪVE Komplekss sastāv no daudziem korpusiem ar sarežģītu būvvēsturi, daļai piebūvju un pārbūvju grūti nosakāms datējums. Konkursa priekšlikumā potenciāli vērtīgās ēkas tiek atbrīvotas no mazvērtīgajām, vidi degradējošajām piebūvēm, padomju laika silikātķieģeļu mūrējumiem un uzslāņojumiem, lai eksponētu vēsturiskās fasādes un sakārtotu apbūves struktūru. Lēmums par atsevišķu apjomu nojaukšanu tika pieņemts arī vadoties no konstrukciju potenciālās nestspējas, kas neatbilst mūsdienu drošības prasībām. Tādējādi tika iegūta mūsdienīga un kvalitatīva dzīves telpa - harmoniska, dzīvojamās funkcijas mērogam atbilstoša pilsētvide, ar vietu apzaļumojumam un labiekārtojumam, ar izsauļotiem pagalmiem un telpām.

Apbalvojumi

3.VIETA

Komanda

 • Inga Piņķe

  arhitekte

  arhitekte

 • Sandra Paulsone

  arhitekte

  arhitekte

 • Līga Platais

  arhitekte

  arhitekte

 • Uldis Zanders

  arhitekts, valdes priekšsēdētājs

  arhitekts

 • Ivars Krēgers

  arhitekts, valdes lockeklis

  vizualizācijas

 • Kristaps Briģis

  arhitektūras tehniķis

  arhitektūras tehniķis

 • Kārlis Ceske

  arhitekts tehniķis

  arhitektūras tehniķis

 • Kaspars Ozers

  būvinženieris

  būvkonstrukcijas