Atpakaļ

EZERPARKA ATTĪSTĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS, RUSOVA IELĀ, RĪGĀ

Projekta izstrādes laiks

2011.-2012.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

 • Gruntsgabala platība:

  25 ha

Apraksts

Par pamatu galveno attīstības līniju analīzei tika paņemts SWECO FIN izstrādātais ģenerālplāna mets. Saglabājot galvenos SWECO FIN 2007. gadā radītā ģenerālplānā meta un attīstības vīzijas virzienus, jaunajai ekonomiskai situācijai un plānošanas kontekstam tiek pieskaņoti būvniecības termiņi, teritorijas labiekārtojuma raksturs un teritorijas telpiskā struktūra. Būvniecības ātrumam un programmai samazinoties, kļūst īpaši aktuāla kompleksa publiskās ārtelpas pagaidu labiekārtojuma vīzija un programma. Tās pamatnosacījums šodien ir pakāpeniska realizācija vairākās būvniecības kārtās. Tāpēc par pamatprincipu tiek noteikts teritorijas pagaidu izmantošanas raksturs. Teritorijā tiek noteiktā telpiskā struktūra, kuru nosaka būvniecības kārtas un esošais teritorijas fiziskais stāvoklis, tiek noteiktas telpu pagaidu funkcijas un telpu aptuveni pastāvēšanas laiki un „rotācijas” kārtība.

Komanda

 • Inga Piņķe

  arhitekte

  autore, būvprojekta vadītāja

 • Helēna Gūtmane

  ainavu arhitekte - ALPS

 • Ilze Rukšāne

  ainavu arhitekte - ALPS

 • Kārlis Ceske

  arhitektūras tehniķis

 • Ilze Janpavle

  ainavu arhitekte