Es uzskatu, ka arhitektūras valoda nav jautājums par konkrētu stilu.
Katra ēka ir būvēta konkrētai lietošanai konkrētā vietā un konkrētai sabiedrībai.
Arh. Pīters Cumtors, „Thinking Architecture”

PAR MUMS

Arhitektu birojs SIA ‘DEPO projekts’ ir dibināts 1999. gadā, Rīgā. Šobrīd darbojoties kopā 6 vadošajiem arhitektiem-līdzīpašniekiem un 4 vadošajiem būvkonstruktoriem, esam ap 20 cilvēku liela komanda. Mēs strādājam ar uzņēmumiem un privātiem klientiem, īstenojot dažādu funkciju sabiedriskos, t.sk. biroju, tirdzniecības, sporta, ražošanas objektus, dzīvojamās mājas, interjerus, teritoriju attīstības un labiekārtojuma objektus. Sadarbībā ar klientu projektēšanas procesā tiek veikta novietnes izpēte un analīze, veidota objekta koncepcija, skices, detalizēti tehniskie aprēķini un rasējumi, realizēta objekta autoruzraudzība.

Modelējam un izstrādājam būvapjomus vienotā 3d modelī: arhitektūra + būvkonstrukcijas, lai nodrošinātu augstu risinājumu precizitāti un detalizāciju, tā radot iespēju pilnīgāk saprast piedāvātos risinājumus.

  1. Birojā kopš 2005. gada ir atbilstoši ISO 9001:2008 standartam sertificēta kvalitātes vadības sistēma.
  2. Uzņēmuma profesionālā darbība ir apdrošināta.
  3. Mums ir pieredze projektu izstrādē un vērtēšanā atbilstoši BREEAM prasībām.
  4. Uzņēmums ir biznesa kluba BNI Morbergs biedrs.
  5. SIA “DEPO projekts” ir uzņemta Drošības un Aizsardzības Industrijas Federācijā DAIF

Starptautiskās Leonardo Da Vinci programmas ietvaros ik gadu pie mums praktizē arhitektūras studenti no Eiropas savienības.

Piedāvājam arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumu izstrādi un vienotu pilna būvprojekta vadību.

Biroja galvenie darbības virzieni ir:

arhitektūras un būvkonstrukciju projektēšana,

būvprojektu vadība,

interjeru projektēšana,

ainavu arhitektūra,

būvkonstrukciju tehniskā izpēte (apsekošana),

autoruzraudzība.