Atpakaļ

TERITORIJAS PLĀNOJUMS UN APBŪVES PRIEKŠLIKUMS 'ZĪRAKI', MĀRUPĒ

Projekta izstrādes laiks

2005.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

 • Gruntsgabala platība:

  38590 m²

 • Stāvu kopējā platība:

  22740 m²

 • 3-4 stāvu apbūve

Apraksts

Plānotā apbūve atrodas Mārupē uz bijušās lauksaimniecības zemes. Projektēti jauni ceļi, apzināta iespējamā inženiertīklu infrastruktūra. Labiekārtojuma koncepcija paredz harmoniski iekļauties apkārtējā pļavu ainavā, veidojot dabiskajai tuvu vidi, apzaļumojumā izvēloties Mārupei raksturīgas, vietējas izcelsmes augu sugas. Auto kustība organizēta pa apbūves perimetru, iekškvartālu atstājot iedzīvotāju atpūtai un sporta aktivitātēm. Daļa autonovietņu izvietotas pagrabos. Gruntsgabalā izvietotas 3 tipu daudzdzīvokļu ēkas, kopā deviņas.

Komanda

 • Sandra Paulsone

  arhitekte

  autore

 • Jekaterina Kotello

  arhitektūras tehniķe