Atpakaļ

MULTIFUNKCIONĀLĀS APBŪVES ATTĪSTĪBAS PRIEKŠLIKUMS, RŪPNIECĪBAS IELĀ 27, RĪGĀ

Projekta izstrādes laiks

2005.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

 • Gruntsgabalu kopplatība:

  29944 m²

 • Stāvu kopējā platība:

  51215 m²

Apraksts

Attīstības priekšlikums dots kvartālam starp Rūpniecības, Pētersalas un Katrīnas ielām. Koncepcija paredz veidot telpiski sakārtotu iekškvartāla struktūru ar jaunbūvējamām sabiedriskās un dzīvojamās funkcijas ēkām. Ņemot vērā blakus esošā Viesturdārza 'zaļo' noskaņu, paredzēta ūdens klātbūtne un koku stādījumi. Plānotais labiekārtojums sasaistīts vienotā sistēmā ar parku un dīķiem. Kvartāla plānojuma struktūrā ievērtētas galvenās kustības asis (gājēju ielas): Pētersalas iela – Viesturdārzs un Rūpniecības iela – Katrīnas iela. Sabiedriskā ēka (sporta centrs un viesnīca) ar dinamisku, augošu siluetu ieved projektētā kvartāla centrā. Dzīvojamās ēkas izkārtotas šahā uz apzaļumotā cokolstāva autostāvvietu jumta, tādējādi dzīvokļi pacelti ~1.5 m virs gājēju ielu līmeņa.

Komanda

 • Sandra Paulsone

  arhitekte

  autore

 • Māris Krūmiņš

  arhitektūras tehniķis

 • Madara Laure

  arhitektūras tehniķe