Atpakaļ

DZĪVOJAMĀS MĀJAS REKONSTRUKCIJA PAR BIROJA ĒKU

Projekta izstrādes laiks

2015.-2017.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

 • Zemes gabals:

  1815 m²

 • Esošās ēkas iekštelpu platība:

  671 m²

 • Ēkas iekštelpu platība ar piebūvi:

  816 m²

 • 2 virszemes stāvi + pagrabstāvs

Apraksts

Arhitektūras konkursa ietvaros (2015) tika izstrādāta idejas skice, tās galvenie risinājumi tālāk attīstīti, jau strādājot pie būvprojekta. Arhitektoniski-mākslinieciskā izpētes (sia ’AIG’) un padziļinātas koku izpētes rezultātā tika precīzāk nodefinētas mājas un dārza daudzās vērtības: ēkā praktiski pilnībā saglabājušies tās oriģinālie telpiskie risinājumi un būvdetaļas, dārzā un uz robežas ar kaimiņiem aug izcili dižkoki un vērtīgi koki. Mājai ir pārplānots ‘vertikālais kodols’, kāpnes un lifts, to izvietojot mājas centrā, esošajā gaitenī. Šāds plānojuma risinājums ļauj saglabāt un izcelt mājas vērtības – lielās zāles ar izcilām krāsnīm 1. un 2. stāvā, plašās pagrabstāva telpas ar masīvām ķieģeļu velvēm un arkām,- un vienlaicīgi tajā iekļaut mūsdienīgas, ērtas biroju telpas. Mājas ziemeļu spārnam ir veidota vienstāvu piebūve, vietā, kuru dažādos laikos jau mēģināts pārbūvēt, tomēr šo pārbūvju telpiskie un tehniskie risinājumi palikuši nepabeigti. Ēkai saglabāts vēsturiskais kopskats un fasāžu oriģinālās detaļas.

Komanda

 • Antra Saknīte

  arhitekte

  autore, būvprojekta vadītāja

 • Anita Rauda-Žukovska

  arhitektūras tehniķe

 • Rihards Saknītis

  Vizualizācijas