Atpakaļ

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU APBŪVE SLOKAS IELĀ 130, RĪGĀ

Projekta izstrādes laiks

2007.-2011.

Objekta realizācijas laiks

2012.-2014.

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

 • Zemes gabals:

  24711 m²

 • Ēkas kopējā stāvu platība:

  26100 m²

 • Ēkas apbūves laukums:

  3580 m²

 • Labiekārtojuma platība:

  17501 m²

Apraksts

Būvprojekta izstrādē izmantots tipveida daudzdzīvokļu mājas projekts , piesaistot to konkrētā zemesgabalā. Teritorijas labiekārtojuma koncepcijā tiek saglabāts princips- iekšpagalmos veidojot tikai gājējiem paredzētu labiekārtojumu un paredzot tajos tikai ārkārtas transporta iebraukšanas iespējas.

Komanda

 • Inga Piņķe

  arhitekte

  autore, būvprojekta vadītāja

 • Edijs Gercs

  būvinženieris

 • Anita Rauda-Žukovska

  arhitektūras tehniķe

 • Ginta Eglīte

  arhitektūras tehniķe

 • Kārlis Ceske

  arhitektūras tehniķis

Publikācijas

 • Dammes Liepas